Заступник директора

з навчально-виробничої роботи

 

Мухоєдова Надія Олексіївна

 

Кваліфікація: вчитель біології та хімії

Спеціальність за дипломом: вчитель біології та хімії


 

 

        Заступник з НВР керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу ПТНЗ, Положенням про вище професійне училище, Указами президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти та науки України, органів управління освіти,
трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статутом училища та іншими правовими актами училища (в т.ч. правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, посадовою інструкцією, трудовим договором), дотримується конвенції про права дитини:

  • бере участь в розробці бізнес-плану училища
  • бере участь у складанні плану роботи училища на навчальний рік, на місяць, планує виробничу діяльність навчальних майстерень
  • забезпечує виконання планів і програм з теоретичного та виробничого навчання
  • відповідає за розробку і збереження різних видів технічної документації та виконання замовлень
  • відповідає за організацію і створення безпечних умов праці під час виробничого навчання та виробничої практики учнів на підприємствах, контролює виконання інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки на робочих місцях в училищі та на виробництві
  • укладає договори з підприємствами на підготовку кадрів, на забезпечення учнів робочими місцями для проходження виробничої практики та працевлаштування випускників і контролює їх виконання.
  • організовує роботу із забезпечення навчальних майстерень необхідним інструментом, матеріалами.