Заступник директора училища з навчально-виховної роботи виконує наступні завдання та обов’язки:

 • Організовує поточне і перспективне планування виховної роботи з учнями та їх проведення.
 • Організовувує і керує роботою класних керівників, вихователів, керівників гуртків та спортивних секцій, працівників їдальні, бібліотекаря, коменданта гуртожитку.
 • Організовувує і координує розробку необхідної навчально-методичної документації.
 • Планує і забезпечує проведення позакласних виховних заходів.
 • Здійснює систематичний контроль за якістю виховного процесу, роботою гуртків, секцій, проведення позакласних та поза училищних заходів, відвідувати позакласні та поза училищні заходи, заняття гуртків, секцій, виховні години, аналізувати їх діяльність, доводити результати аналізу до відома педагогів.
 • Проводить самому і координувати роботу педагогічних працівників закладу з батьками учнів.
 • Надає допомогу педагогічним працівникам у засвоєнні  та розробці інноваційних виховних програм і технологій.
 • Складає розклад занять гуртків, секцій, забезпечувати і контролювати його виконання.
 • Забезпечує своєчасне складання і подавати встановлену документацію, контролювати правильне і своєчасне ведення вихователями, керівниками груп, керівниками гуртків і секцій журналів груп , іншої документації.
 • Організовує профорієнтаційну роботу і комплектування навчального закладу учнями.
 • Контролює дотримання учнями Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.
 • Проводить виховну роботу з учнями, схильними до правопорушень
 • Контролює і забезпечує відвідування учнями уроків.
 • Організовує і координує роботу учнівського самоврядування, керівництвом активом учнів.
 • Забезпечувати участь навчального закладу в оглядах, конкурсах художньої самодіяльності, проведення концертів.
 • Готує наказ на призначення стипендії учням.
 • Організовує і контролює всю роботу, що стосується учнів-сиріт, напівсиріт, з багатодітних, з малозабезпечених сімей. Вносити подання директору на надання їм матеріальної допомоги, вести облік.
 • Забезпечує дотримання порядку харчування учнів, контроль якості страв і дотримання норм.
 • Організовує проживання учнів в гуртожитку, контролювати їхні побутові умови, поведінку.
 • Взаємодіє з органами внутрішніх справ.
 • Організовує і контролює чергування в закладі майстрів виробничого навчання.
 • Бере участь у роботі педради закладу.
 • Бере участь у підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників закладу.
 • Підписує і подає директору закладу табель робочого часу безпосередньо підпорядкованих йому працівників.
 • Забезпечує дотримання вимог охорони праці при проведенні виховних заходів.
 • Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають суспільному статусу педагога в навчальному закладі, в побуті, в громадських місцях.