Проходження практики учнями 

за професією: Кравець ЗакрійникПроходження практики учнями

за професією: Касир торговельної зали Продавець продовольчих товарів
Проходження практики учнями

за професією: Перукар (перукар-модельєр)

ФОП "Фаль О.М."
ФОП "Фаль О.М."
Перукарня ПП Соломаха
Перукарня ПП Соломаха

салон "Жасмин" м. Конотоп
салон "Жасмин" м. Конотоп
салон "Стиль" м. Кролевець
салон "Стиль" м. Кролевець

перукарня "Едем" м. Кролевець
перукарня "Едем" м. Кролевець

Проходження практики учнями

за професією: Муляр Штукатур Лицювальник-плиточник
 Проходження практики учнями

за професією: Ткач ручного художнього ткацтва

 


 

Модель управління

щодо планування навчально-виховного

та навчально-виробничого процесу.


Планування є однією зі складових функцій управління навчально-виховним та навчально-виробничим процесом, яка полягає у визначення мети і завдань (на близьку і далеку перспективу), змісту заходів, що мають забезпечити реалізацію мети і завдань, прогнозуванні очікуваних результатів, в аналізі одержаних результатів та контролі за виконанням плану. Планування є однією з важливих умов успішності навчально-виробничого процесу, оскільки забезпечує цілеспрямовану діяльність усіх підрозділів училища.

За формою плануванню властива календарність (розподіленість училищних заходів на семестри, місяці, тижні). 
За терміном передбачення і реалізації дій планування діяльності училища поділяється на:

 Планування роботи

-         річне

-         поточне

 

Річне планування визначає основні завдання  по організації діяльності  закладу на  поточний навчальний рік. 
Планування роботи навчального закладу проводиться відповідно до „Положення про організацію навально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 року № 419.
План роботи на навчальний рік є первинним документом, що визначає основні напрями діяльності навчального закладу і проблеми, над якими працюватиме колектив та включає такі розділи:

Розділи річного плану роботи училища

 Вступ;
 Організаційні заходи;
 Теоретична підготовка;
 Професійно-практична підготовка;
 Виховна робота;
 Фізична підготовка;
 Контроль за організацією навчально-виробничого процесу;
 Методична робота;
 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 Охорона праці;
 Удосконалення навчально-матеріальної бази;
 Професійно-орієнтаційна робота;
 Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність;


Основою для поточного планування є річний план роботи, на підставі якого складаються місячні плани роботи: організаційної, методичної, виховної, виробничої, фінансової тощо. Розроблено план-розклад індивідуальних і колективних форм методичної роботи.
Для складання річного плану створюються творчі групи.
Основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничого процесу в училищі є:

 Робочі навчальні плани з професій

  Робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно-практичної підготовки, що передбачені робочими навальними планами

 Поурочно-тематичні плани з навчальних предметів

 Перелік навчально-виробничих робіт з професій на семестр та на рік

 Плани виробничого навчання навчальних груп на місяць

 Плани навчально-виробничої діяльності на семестр

 Плани уроків теоретичного навчання

 Плани уроків виробничого навчання

 Розклад занять

 
Модель організації та управління  навчально-виробничим процесом.

Організація навчального процесу здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах №419.
Професійна підготовка кваліфікаційних робітників в навчальному закладі відбувається з професій: «Ткач ручного художнього ткацтва», «Кравець Закрійник», «Кравець», «Закрійник», «Вишивальник Кравець», «Перукар (перукар – модельєр) „Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник” , «Касир торговельної зали Продавець продовольчих товарів», «Продавець продовольчих товарів».
Навчальний процес в ВПУ здійснюється відповідно до розроблених робочих навчальних планів та програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної освіти.

Первинна

професійна підготовка

Професійно-технічне навчання Пере-підготовка Підвищення кваліфікац

7433 Кравець

   7435 Закрійник

7433 Кравець

   7435 Закрійник

7433 Кравець

   7435 Закрійник

7433 Кравець

   7435 Закрійник

7433 Кравець

7433 Кравець 7433 Кравець 7433 Кравець

7122 Муляр

7132 Лицювальник-плиточник

     
7435 Закрійник 7435 Закрійник 7435 Закрійник 7435 Закрійник
5220 Продавець продовольчих товарів 5220 Продавець продовольчих товарів 5220 Продавець продовольчих товарів 5220 Продавець продовольчих товарів
5141 Перукар (перукар-модельєр) 5141 Перукар (перукар-модельєр) 5141 Перукар (перукар-модельєр) 5141 Перукар (перукар-модельєр)

7122 Муляр

7133 Штукатур

7132 Лицювальник-плиточник
--- --- ---
       
       
7432 Ткач ручного художнього ткацтва 7432 Ткач ручного художнього ткацтва 7432 Ткач ручного художнього ткацтва 7432 Ткач ручного художнього ткацтва
       

8263 Вишивальник

8263 Вишивальник

8263 Вишивальник

8263 Вишивальник

4211 Касир торговельного залу

5220 Продавець продовольчих товарів
--- --- ---

Професійно-технічна освіта у ДПТНЗ «Кролевецьке ВПУ» включає:


 загальнопрофесійна   підготовку;
 професійно-теоретичну підготовку;
 професійно-практичну підготовку;
 додаткові компетентності.

Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання, навчання на виробництві, виробничої та переддипломної практики. Уроки виробничого навчання проходять у майстернях училища, на робочих містах на виробництві. Виробнича та переддипломна практика проводиться на робочих містах  на виробництві.

 

 Основні форми теоретичного навчання

 

-         різні типи уроків

-         лекції

-         теоретичні семінари

-         практичні семінари

-         лабораторно практичні семінари

-         індивідуальні заняття

-         консультації

 

 Структура професійного навчання з професії

«Ткач ручного художнього ткацтва»

І-ІІ курс

 Професійне навчання, отримання кваліфікації: «Ткач ручного художнього ткацтва  3 розряду»

ІІІ курс

 Професійне навчання, отримання кваліфікації: «Ткач ручного художнього ткацтва  4 розряду»

ІV курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «Ткач ручного художнього ткацтва  5 розряду»

 

 Структура професійного навчання з професії

«Кравець Закрійник»

І - ІІ курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «кравець 2-3  розряду»

 

ІІІ курс

 Професійне навчання, отримання кваліфікації: «кравець 4 розряду»

ІV курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «кравець 5 розряду, закрійник 4 розряду»

 

Структура професійного навчання з професії

«Кравець»

І-ІІ курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «кравець 2 -3  розряду»

 

ІІІ курс

 Професійне навчання, отримання кваліфікації: «кравець  4 розряду»

 

 Структура професійного навчання з професії

« Закрійник»

І курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «закрійник 4, 5  розряду»

 

Структура професійного навчання з професії

«Вишивальник »

І курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «вишивальник 1, 2 розрядів»

ІІ - ІІІ  курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «вишивальник3 розряду»

 

 Структура професійного навчання з професії

«Перукар (перукар – модельєр)»

І курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «перукар, перукар 2 класу»

ІІ курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «перукар 1 класу, перукар-модельєр »

 

Структура професійного навчання з професії

«Муляр Штукатур Лицювальник-плиточник»

І курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «муляр 2 -3 розряду»

ІІ курс

 Професійне навчання, отримання кваліфікації:  штукатур 2 -3  розряду»

ІІІ курс

 Професійне навчання, отримання кваліфікації: «штукатур 4 розряду, лицювальник-плиточник 2-3 розряду»

ІV курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «лицювальник-плиточник 4,5 розряду»

 

 

Структура професійного навчання з професії

«Касир торговельної зали Продавець продовольчих товарів»

І курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: « касир торговельного залу ІІІ, ІІ  категорії»

ІІ курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «продавець продовольчих товарів 3,4 розряду»

 

 Структура професійного навчання з професії

«Продавець продовольчих товарів»

І курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «продавець продовольчих товарів 3,4 розряду»

 

 

Викладачі та майстри виробничого навчання використовують новітні педагогічні технології: проектні технології, ділові ігри, інтерактивні технології навчання. Педагоги розробляють сучасні дидактичні матеріали: робочі зошити, конспекти занять, опорні конспекти, методичні розробки, методичні рекомендації для ефективності навчального процесу. 

 Навчально-методичний супровід навчально-виробничого процесу 
у ДПТНЗ «Кролевецьке ВПУ»

 

 

 

В училищі проводиться навчально-методичний супровід навчально-виробничого процесу, а це планування, розробка й створення оптимальної системи навчально-методичної документації і засобів навчання, необхідних для забезпечення повного і якісного процесу навчання учнів, що визначається відповідно до навчальних планів.
Запорука успішного управління навчально-виробничим процессом ДПТНЗ «Кролевецьке ВПУ» є створення освітнього середовища, основні вимоги якого визначені такими положеннями:

 

ДИРЕКТОР – забезпечує оптимістичний дух діяльності учнів та колективу

 

ДИТИНА  - абсолютна цінність, особистість, котрій надається можливість бути собою.

 

ЗДОБУВАЧ ОСВІТИ – реалізує своє право на професійну освіту й різнобічний розвиток відповідно до своїх потреб, здібностей та можливостей.

 

ВИКЛАДАЧ, МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ – реалізує свої професійні й особисті якості, культуру, організовує навчально-виробничу та навчально-виховну діяльність. 

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ –працює у творчому режимі. Робота будується на основі партнерського співробітництва, взаємної вимогливості, поваги, довіри й атмосфери спільної радості й успіху.

 

Виходячи із соціального замовлення, вимог ринку праці та замовників кадрів, батьків, стратегічною ціллю ДПТНЗ «Кролевецьке ВПУ»  є прогнозована модель «образ випускника».